1. Kompleks biurowo-usługowo-mieszkalny „Browar Lubicz” w Krakowie.

Przepiękny kompleks zrewitalizowanych budynków zabytkowych oraz budynków nowo realizowanych w centrum Krakowa przy ulicy Lubicz. Wokół zabytkowego budynku pałacu Goetzów zrealizowano klimatyczny kompleks, gdzie znajdują się zarówno przestrzenie biurowe, jak świetnie wkomponowane apartamenty mieszkalne i lokale usługowe. Ceglano-kamienna elewacja idealnie wpisuje się w istniejącą zabudowę centrum Krakowa, a tak zrewitalizowane stare zakłady browarnicze stanowią charakterystyczny punkt na mapie turystycznej Krakowa.

Inwestor: Balmoral Properties 1ED Polska 1 Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2011 – 2016
Powierzchnia użytkowa: ok. 35.000 m2
Zakres usług: organizacja przetargu na wybór generalnych wykonawców robót (etapy 1 i 2) oraz kontrola kosztów w trakcie realizacji, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Określenie wartości realizacji inwestycji składającej się z  budynków zabytkowych oraz nowo projektowanych. Określenie ryzyk związanych z realizacją inwestycji zlokalizowanej w centrum Krakowa z istniejącymi, poddawanymi konserwacji zabudowaniami zabytkowymi oraz z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury podziemnej.
Osiągnięcia: Określenie precyzyjnego budżetu inwestycji w oparciu o projekt budowlany (różnica w stosunku do wartości kontraktowej wyniosła jedynie ok. 2,5%). Uzyskanie oszczędności na poziomie 7% pierwotnego założenia kosztowego.

Kompleks biurowo-usługowo-mieszkalny „Browar Lubicz” w Krakowie

2. Budynek biurowy klasy A „M65 Meduza” w Krakowie.

Budynek biurowy zlokalizowany u zbiegu ulic Mogilskiej i Cystersów, w bezpośredniej bliskości ronda Mogilskiego, charakteryzujący się nietuzinkową fasadą. Został zrealizowany na zlecenie krakowskiego dewelopera firmę GD&K. Budynek posiadający dwie kondygnacje podziemne oraz dziesięć kondygnacji nadziemnych.

Inwestor: GD&K Group
Termin realizacji: 2010 – 2012
Powierzchnia użytkowa: ok. 5.000 m2
Zakres usług: organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót oraz kontrola kosztów w trakcie realizacji, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Stworzenie projektu odpowiadającego założeniom budżetowym.
Osiągnięcia: wprowadzenie na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych (value engineering) pozwalających na uzyskanie ofert na zakładanym poziomie budżetowym i utrzymanie go przez cały okres realizacji.

Budynek biurowy klasy A „M65 Meduza” w Krakowie

3. Budynek biurowy klasy A „AVIA” w Krakowie.

Budynek zlokalizowany w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT), w bezpośredniej bliskości firmy Comarch. Budynek posiadający dwie kondygnacje podziemne oraz sześć kondygnacji nadziemnych. Prosty w swojej formie budynek, jednak dzięki temu posiadający duże możliwości aranżacyjne.

Inwestor: Software Park Kraków Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2013 – 2015
Powierzchnia użytkowa: ok. 17.000 m2
Zakres usług: kontrola kosztów w trakcie realizacji, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Utrzymanie zakładanego poziomu kosztowego w związku z koniecznością całkowitego przeprojektowania budynku w trakcie jego realizacji.
Osiągnięcia: Uzgodnienie z wykonawcą robót rozwiązań zamiennych minimalizujących wzrost kosztów realizacji ponad zakładany poziom budżetowy bez wydłużenia okresu realizacji

Budynek biurowy klasy A „AVIA” w Krakowie

4. Budynek biurowy klasy A „V.Offices” w Krakowie.

Budynek zlokalizowany u zbiegu ulic 29 Listopada oraz Wita Stwosza. Bryła budynku zabudowana została na rzucie litery V, stąd jego nazwa. Budynek z dwiema kondygnacjami podziemnymi oraz sześcioma kondygnacjami nadziemnymi. Jako pierwszy budynek w Polsce otrzymał prestiżową nagrodę BREEAM Awards 2018 jako najbardziej „zielony” budynek w Centralnej i Wschodniej Europie. Nietuzinkowa fasada budynku wyróżnia się na tle konkurencyjnych budynków tej samej kategorii. Duża powierzchnia najmu na każdej z kondygnacji powoduje, iż aranżacja budynku jest zdecydowanie łatwiejsza od budynków konkurencyjnych.

Inwestor: AFI Europe
Termin realizacji: 2016 – w trakcie
Powierzchnia całkowita: ok. 38.000 m2
Zakres usług: zarządzanie projektem oraz organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót i kontrola kosztów w trakcie realizacji, funkcja: Przedstawiciel Inżyniera (Zarządzający Projektem)

Wyzwania: Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej odpowiadającej założeniom funkcjonalnym, przyjętemu poziomowi kosztowemu oraz założonemu poziomowi certyfikacji zielonej BREEAM. Zarządzanie projektem w sposób minimalizujący ryzyka kosztowe, terminowe i jakościowe.
Osiągnięcia: Udział już w początkowej w fazie projektu pozwolił wspomóc projektantów w stworzeniu niebanalnego projektu dającego pewność kosztów realizacji oraz uzyskanie certyfikatu BRREAM na poziomie „Outstanding”. Projekt ten uzyskał nagrodę BREEAM Awards 2018 jako najlepszy projekt „zielony” w centralnej i wschodniej Europie. Projekt w trakcie realizacji, jednak prowadzony jest zgodnie z założeniami kontraktowymi poniżej założeń budżetowych

Budynek biurowy klasy A „V.Offices” w Krakowie

5. Budynek biurowy w Krakowie.

Budynek biurowo-usługowy, zlokalizowany w Krakowie, składający się z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu kondygnacji nadziemnych. Bryła budynku ukształtowana jest w formie przenikających się dwóch prostokątnych segmentów, a w miejscu ich styku znajduje się centralny punkt komunikacyjny i hol główny z recepcją. Fasada została zaprojektowana na bazie powtarzalnego modułu, obejmującego szklenie stałe i panel pełny z płyt kompozytowych. Elewacja została podzielona w poziomie prostymi gzymsami dzieląc wysokość budynku na każdej kondygnacji, nadając bryle bardziej horyzontalny charakter i podkreślając formę budynku. Parkingi zlokalizowano na kondygnacji -1 i częściowo na kondygnacji 0, gdzie znajdują się również lokale o funkcji gastronomiczno-usługowej. Powierzchnie biurowe zaprojektowano na kondygnacjach od +1 do +4 z możliwością dowolnej ich aranżacji. Budynek jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu BREEAM.

Inwestor: informacja poufna.
Termin realizacji: trwają prace projektowe. Realizacja – IV kwartał 2018-2019
Powierzchnia użytkowa: ok. 11.000 m2
Zakres usług: kontrola kosztów na etapie prac projektowych, optymalizacja rozwiązań (value engineering), budżetowanie inwestycji, funkcja: konsultant ds. kosztów

Wyzwania: Wsparcie klienta w kontroli kosztów inwestycji na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Zaproponowanie rozwiązań zamiennych pozwalających na dostosowanie projektu do założeń budżetowych. Opracowanie wyceny realizacji projektu w oparciu o koncepcję wielobranżową wraz ze wskazaniem rozwiązań optymalizacyjnych dających możliwość uzyskania kosztów realizacji na poziomie założeń budżetowych.
Osiągnięcia: Przygotowanie wycen projektu na podstawie koncepcji architektonicznej oraz koncepcji wielobranżowej ze wskazaniem rozwiązań, które pozwoliły na optymalizację kosztów i wydajne projektowanie na etapie projektu budowlanego. Osiągnięcie poziomu założeń budżetowych bez istotnego ograniczenia standardu budynku.