1. Kompleks biurowo-usługowo-mieszkalny „Browar Lubicz” w Krakowie.

Przepiękny kompleks zrewitalizowanych i nowo realizowanych budynków zabytkowych w centrum Krakowa przy ulicy Lubicz. Wokół zabytkowego budynku pałacu Goetzów zrealizowano klimatyczny kompleks, gdzie znajdują się przestrzenie biurowe, apartamenty mieszkalne i lokale usługowe. Ceglano-kamienna elewacja idealnie wpisuje się w istniejącą zabudowę centrum Krakowa, a tak zrewitalizowane stare zakłady browarnicze stanowią charakterystyczny punkt na mapie turystycznej Krakowa.

Inwestor: Balmoral Properties 1ED Polska 1 Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2011 – 2016
Powierzchnia użytkowa: ok. 35.000 m2
Zakres usług: organizacja przetargu na wybór generalnych wykonawców robót (etapy 1 i 2) oraz kontrola kosztów w trakcie realizacji, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Określenie wartości realizacji inwestycji składającej się z  budynków zabytkowych oraz nowo projektowanych. Określenie ryzyk związanych z realizacją inwestycji zlokalizowanej w centrum Krakowa z istniejącymi poddawanymi konserwacji zabudowaniami zabytkowymi oraz z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury podziemnej.
Osiągnięcia: Określenie precyzyjnego budżetu inwestycji (różnica w stosunku do wartości kontraktowej wyniosła jedynie ok. 2,5%) w oparciu o projekt budowlany. Uzyskanie oszczędności na poziomie 7% pierwotnego założenia kosztowego.

Kompleks biurowo-usługowo-mieszkalny „Browar Lubicz” w Krakowie

2. Budynek apartamentowy przy ulicy Krowoderskiej 52 w Krakowie

Budynek o charakterze mieszkalno-usługowym, zlokalizowany przy ulicy Krowoderskiej 52, w sąsiedztwie jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta – Alei Trzech Wieszczów. Głównym założeniem projektowym było wpisanie budynku w  istniejącą zabudowę ulicy Krowoderskiej, z uwzględnieniem typowej dziewiętnastowiecznej kompozycji elewacji frontowej. Charakteryzuje się ona podziałem na podniesioną kondygnację parteru i dowiązaniem wysokości elewacji do sąsiednich budynków oraz wyraźnym podkreśleniem kształtu okien i linii poszczególnych kondygnacji. Budynek otwiera się na wewnętrzny dziedziniec, a elewacja w tej części posiada liczne okna, które odpowiednio doświetlają mieszkania. Głównym przeznaczeniem budynku są mieszkania zlokalizowane na piętrach (piętra od II do V) oraz lokale biurowe na I piętrze budynku. Budynek jest w pełni podpiwniczony, w części piwnicznej oraz na parterze znajdują się miejsca parkingowe zaprojektowane dla potrzeb właścicieli mieszkań.

Inwestor: GD&K
Termin realizacji: 2005
Powierzchnia użytkowa: ok. 1.600 m2
Zakres usług: kontrola kosztów inwestycji, organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót, optymalizacja kosztów rozwiązań projektowych (value engineering), funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Optymalizacja kosztów inwestycji i wynegocjowanie z wykonawcą kwoty kontraktowej zgodnej z oczekiwaniami inwestora w warunkach ograniczonego dostępu siły roboczej.
Osiągnięcia: Sąsiedztwo istniejących budynków i  zabudowy wprowadzało dodatkowe ryzyko związane z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych kosztów wynikających z konieczności stabilizacji i zabezpieczenia fundamentów tych budynków. Odpowiednio zdefiniowana i kontrolowana procedura przetargowa oraz wprowadzony ciągły monitoring kosztów i zmian pozwolił zminimalizować ryzyko i uchronić inwestora przed zwiększeniem kosztów realizacji projektu.

Budynek apartamentowy przy ulicy Krowoderskiej 52 w Krakowie

3. Budynek apartamentowy przy ulicy Kupa 6 w Krakowie

Budynek o charakterze mieszkalno-usługowym, zlokalizowany przy ulicy Kupa 6 na krakowskim Kazimierzu, w sąsiedztwie Placu Nowego, składający się z jednej kondygnacji podziemnej i sześciu kondygnacji nadziemnych. Elewacja charakteryzuje się dowiązaniem do poziomego podziału elewacji budynków sąsiednich, z wykończeniem płytami kamiennymi i tynkiem na wyższych kondygnacjach. Na parterze zlokalizowano lokal usługowy i rampę zjazdową do parkingu podziemnego na kondygnacji -1, a mieszkania zaprojektowano na kondygnacjach od +1 do +5.

Inwestor: GD&K
Termin realizacji: 2006
Powierzchnia użytkowa: 1.100 m2
Zakres usług: kontrola kosztów inwestycji, organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót, optymalizacja kosztów rozwiązań projektowych (value engineering), funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Optymalizacja kosztów inwestycji i ustalenie budżetu na poziomie wymaganym przez inwestora.
Osiągnięcia: Efektywna kontrola kosztów na etapie realizacji budowy, monitoring i kontrola zmian oraz negocjacje z  wykonawcą w  zakresie uzgadniania kosztów tych zmian zgodnie z warunkami kontraktu pozwoliło na wygenerowanie oszczędności i utrzymanie wydatków budżetowych na zakładanym poziomie.

Budynek apartamentowy przy ulicy Kupa 6 w Krakowie

4. Budynek apartamentowy przy ulicy Kupa 12 w Krakowie

Budynek o charakterze mieszkalno-usługowym, zlokalizowany przy ulicy Kupa 12, w sąsiedztwie budynku przy ulicy Kupa 6, składający się z jednej kondygnacji podziemnej i sześciu kondygnacji nadziemnych. Bryła budynku przypomina w rzucie literę C, z wycięciem i dziedzińcem otwierającym się na działkę sąsiednią z synagogą Izaaka. Elewacja charakteryzuje się dowiązaniem do poziomego podziału elewacji budynków sąsiednich i eleganckim wykończeniem z płyt kamiennych. Na parterze, podobnie jak w przypadku budynku przy ulicy Kupa 6, zlokalizowano lokal usługowy i rampę zjazdową do parkingu podziemnego na kondygnacji -1, mieszkania zaprojektowano na kondygnacjach od +1 do +5.

Inwestor: GD&K
Termin realizacji: 2004-2005
Powierzchnia użytkowa: 1.200 m2
Zakres usług: kontrola kosztów inwestycji, organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót, optymalizacja kosztów rozwiązań projektowych (value engineering), funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Optymalizacja specyfikacji budynku i materiałów wykończeniowych i sprostanie oczekiwaniom inwestora w zakresie budżetu projektu. Osiągnięcia: Kontrola kosztów na etapie realizacji budowy łącznie z monitoringiem wprowadzanych zmian i uzgadnianiem kosztów tych zmian zgodnie z warunkami kontraktu pozwoliło zakończyć projekt z sukcesem i uniknąć niekontrolowanych wydatków budżetowych.

Budynek apartamentowy przy ulicy Kupa 12 w Krakowie

5. Osiedle „Słoneczne Błonia”

Budowa osiedla pięćdziesięciu domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej łącznie z zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym układem drogowym.

Inwestor: Krak-Estates
Termin realizacji: 2007-2008
Powierzchnia użytkowa: budowa 50 domów 3 różnych typów i powierzchni. Łącznie około 8.000 m2
Zakres usług: Zarządzanie projektem i kontrola kosztów wszystkich etapów inwestycji, organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy, zespół inspektorów nadzoru, funkcja: lider zespołu zarządzającego projektem i kontrolującego koszty

Wyzwania: Utrzymanie harmonogramu realizacji i terminowości oddawania budynków klientom w związku z trudną sytuacja na rynku budowlanym.
Osiągnięcia: Pomyślne zakończenie budowy w założonym budżecie.

6. Osiedle „Parkowe Wzgórze”

Budowa II i III etapu osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej łącznie z zagospodarowaniem terenu i wewnętrznym układem drogowym.

Inwestor: Terracasa
Termin realizacji: 2007-2009
Powierzchnia użytkowa: budowa domów w zabudowie bliźniaczej. Łącznie około 20.000 m2
Zakres usług: Kontrola kosztów, organizacja przetargu na wybór generalnego wykonawcy, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów.

Wyzwania: Uzyskanie ofert przetargowych spełniających wymagania budżetu inwestycji