1. Zakład produkcyjny „Dragon” w Skawinie

Zakład produkcyjny, obejmujący główny budynek produkcyjno-magazynowy, budynki technologiczne, składowania i warsztaty, łącznie wewnętrznym układem drogowym i zagospodarowaniem terenu.

Inwestor: Dragon
Termin realizacji: 2014
Powierzchnia użytkowa: ok 11.000 m2
Zakres usług: zarządzanie projektem i kontrola kosztów na etapie projektowania, organizacja i prowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Określenie budżetu inwestycji w związku z wymaganiami technologicznymi oraz warunkami gruntowymi i makroniwelacją.
Osiągnięcia: Przekazanie inwestorowi wiarygodnych informacji na temat spodziewanych kosztów realizacji potwierdzonych przez oferty przetargowe

2. Zakład produkcyjny w Środzie Śląskiej (informacja o kliencie jest poufna)

Zakład produkcyjny obejmujący budynek produkcyjny z zapleczem biurowym i częścią laboratoryjną oraz wewnętrznym układem drogowym i zagospodarowaniem terenu.

Inwestor: informacja poufna
Termin realizacji: w trakcie (2018)
Powierzchnia użytkowa: ok 11.000 m2
Zakres usług: Monitoring i doradztwo w zakresie zarządzania projektem i kontroli kosztów na etapie realizacji budowy, funkcja: lider zespołu monitorująco-doradczego

Wyzwania: Koordynacja działań podmiotów zaangażowanych w realizację w związku z przyjętą przez dewelopera strategią przetargową i podziałem projektu na dwie fazy