1. Rozbudowa dworca autobusowego MDA w Krakowie

Decyzja o rozbudowie dworca autobusowego została podjęta przez inwestora w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na miejsca postojowe przewoźników, wynikającym z dynamicznie rozwijającego się rynku transportowego w Krakowie. Konieczność rozbudowy płyty dworca umożliwiła zaprojektowanie na niższych kondygnacjach powierzchni usługowej. Trudnościami realizacyjnymi, z którymi przyszło zmierzyć się stronom procesu inwestycyjnego było bezpośrednie sąsiedztwo Dworca Głównego PKP oraz powiązanej z nim infrastruktury podziemnej. Utrzymanie drożności głównych ciągów komunikacyjnych w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego wymagało precyzyjnego zaplanowania każdego etapu realizacji.

Inwestor: Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.
Termin realizacji: 2015 – 2017
Powierzchnia użytkowa: ok. 2.500 m2
Zakres usług: kontrola kosztów w trakcie realizacji robót, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Wsparcie klienta w kontroli kosztów inwestycji na etapie jej realizacji. Uzgodnienie wartości rozwiązań zamiennych wprowadzanych na wniosek Inwestora w oparciu o wyceny KNR.
Osiągnięcia: Zminimalizowanie kosztów rozwiązań zamiennych i dodatkowych w trakcie uzgodnień z wykonawcą robót wprowadzanych na wniosek Inwestora a dotyczących całości obiektu w trakcie trwania jego realizacji.

Rozbudowa dworca autobusowego MDA w Krakowie

2. Przebudowa dworca autobusowego MDA w Nowym Sączu wraz z płytą postojową

Niestety, obecny budynek dawnego dworca PKS S.A. (obecnie MDA w Nowym Sączu) pamięta czasy komunistyczne. Opracowany przez pracownię B.A.S., projekt nowego dworca zakłada wyburzenie istniejącego budynku oraz wykonanie nowoczesnego obiektu o nietuzinkowym kształcie, idealnie wpisującego się w istniejącą zabudowę, a zielony pochyły dach płynie przenika się z zieloną częścią Alei Wolności.

Inwestor: Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.
Termin realizacji: w trakcie przygotowanie projektu
Powierzchnia użytkowa: ok. 2.000 m2
Zakres usług: konsultacje kosztowe, budżetowanie inwestycji, funkcja: lider zespołu kontroli kosztów

Wyzwania: Opracowanie wycen inwestycji w oparciu o koncepcję wielobranżową oraz zaproponowanie rozwiązań zamiennych umożliwiających osiągnięcie założeń budżetowych.
Osiągnięcia: Przygotowanie szczegółowej wyceny inwestycji oraz określenie rozwiązań zamiennych, które pozwoliły na obniżenie wartości robót o ok. 25%, umożliwiając Inwestorowi podjęcie decyzji o rozpoczęciu jej realizacji

Przebudowa dworca autobusowego MDA w Nowym Sączu wraz z płytą postojową