Sporządzamy ekspertyzy techniczne z zakresu budownictwa, które są przygotowywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia oraz znajdujące na właściwych listach prowadzonych przez Sądy Powszechne w Polsce.