Monitorowanie postępów w realizacji inwestycji na zlecenie instytucji finansującej przedsięwzięcie. Zakres usług obejmuje: opracowanie raportu wstępnego - wymaganego do uruchomienia finansowania, raportów cząstkowych – wymaganych do uruchomienia kolejnych transz kredytu oraz raportu końcowego – wymaganego do uruchomienia ostatniej transzy, a w przypadku przedsięwzięć deweloperskich – do zwolnienia rachunku powierniczego prowadzonego przez bank.

G2J Consulting ściśle współpracuje z klientem oraz bankiem w celu zarówno zapewnienia płynności finansowej inwestora i wykonawcy, jak również zabezpieczenia interesów podmiotu finansującego. Identyfikujemy potencjalne ryzyka we właściwym momencie i wyjaśniamy je z inwestorem, dając mu możliwość podjęcia działań naprawczych. Jesteśmy skrupulatni i dajemy instytucjom finansowym pewność, że uruchomione środki są właściwie wydatkowane, a w przypadku wątpliwości dokładamy wszelkich starań, aby je wyjaśnić.