G2J Consulting zapewnia pomoc inwestorowi prowadząc dla niego niezależny monitoring każdej inwestycji. Z naszych obserwacji wynika, że na rynku budowlanym coraz częściej dochodzi do problemów przy realizacji inwestycji, pomimo skompletowania zespołu projektowego, zarządzającego i wykonawczego. W takim przypadku brak dostępu do rzetelnej informacji o stanie realizacji projektu i ryzykach uniemożliwia inwestorowi podejmowanie efektywnych decyzji.

G2J Consulting bazując na swoim doświadczeniu i mając pełny wgląd w proces realizacji projektu identyfikuje z odpowiednim wyprzedzeniem zagrożenia terminowe, kosztowe, jakościowe oraz formalne, sugerując plany naprawcze. W rezultacie, inwestor ma pewność posiadania aktualnych i obiektywnych informacji oraz rekomendacji działań dotyczących projektu. Współpraca z nami pozwala inwestorowi efektywnie zarządzać czasem przeznaczonym na zarządzanie przedsięwzięciem.