Zapewniamy usługi nadzoru technicznego świadczone przez wysoko wykwalifikowany zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru, a ich rozległa wiedza i umiejętności pozwalają na skuteczne monitorowanie postępów w realizacji przedsięwzięcia oraz jakości robót budowlanych, pozostając przy tym w pełnej zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.