Bazując na naszym doświadczeniu, zapewniamy inwestorowi nieodzowne wsparcie w zakresie przygotowania budżetu, do którego możemy przystąpić na każdym etapie inwestycji. Tworząc wyceny robót w oparciu o różne stadia dokumentacji projektowej pozwalamy inwestorowi na pełną kontrolę kosztową inwestycji już od momentu powstania koncepcji architektonicznej. Optymalizujemy koszty inwestycji, dając naszym klientom wyraźnie odczuwalne oszczędności, przy zachowaniu założonego standardu.

Organizujemy w imieniu inwestora postępowania przetargowe na wybór generalnego wykonawcy lub wykonawców robót, tworząc odpowiednie dokumenty, pozwalające zarówno na skrócenie czasu trwania postępowania przetargowego, jak również uzyskanie łatwo porównywalnych ofert. Doradzamy inwestorowi w kwestiach technicznych przy opracowywaniu warunków kontraktowych, ograniczając tym samym ryzyko kosztowe inwestycji. Uczestniczymy i czynnie wspieramy inwestora podczas negocjacji przetargowych, aż do momentu podpisania umowy z kontrahentem.

Zapewniamy również kontrolę kosztów w trakcie realizacji przedsięwzięcia, wskazując inwestorowi potencjalne korzyści i ryzyka finansowe. Analizujemy propozycje kosztowe wykonawców dotyczące zmian w projekcie, weryfikujemy zasadność oraz wysokość ewentualnych roszczeń, dokonujemy wycen zmian proponowanych przez inwestora, a także analizujemy i potwierdzamy wysokość miesięcznych płatności za wykonane roboty.

Podejmując współpracę w zakresie kontroli kosztów wykorzystujemy swoje wieloletnie doświadczenie na tym polu, a także wyjątkową skrupulatność, niezbędną przy świadczeniu tego typu usług oraz dedykowane narzędzia, które maksymalizują naszą efektywność. Jesteśmy w stanie wygenerować naszym partnerom biznesowym wymierne korzyści, dochodzące niejednokrotnie nawet do 20% wartości inwestycji.