Podczas zarządzania projektem budowlanym angażujemy się już na etapie opracowywania koncepcji architektonicznej. Określamy parametry realizacyjne, a także identyfikujemy ryzyka i możliwości związane z procesem realizacyjnym, przez co bezpośrednio wspieramy inwestora w odniesieniu sukcesu.

Nasz zespół, pod kierownictwem doświadczonych Project Managerów, działa według precyzyjnych i sprawdzonych procedur, które każdorazowo dopasowujemy do oczekiwań klienta, a podział zadań i obszary kompetencji są ściśle określone.

Realizując zadania z zakresu Zarządzania Projektem nadzorujemy, koordynujemy i monitorujemy działania wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w tym między innymi: wykonawców robót, zespołu kontroli kosztów, zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów czy firm zajmujących się komercjalizacją obiektu.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie nie tylko w zakresie zarządzania projektami, ale również zarządzania kosztami i monitoringu bankowego, co pozwala nam spojrzeć na inwestycję w pełnym zakresie, dając inwestorowi wydatne wsparcie na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Szerokie spektrum wielkościowe i wartościowe projektów, w które nasz zespół był zaangażowany sprawia, że jesteśmy w stanie w sposób kompleksowy podjąć się zarządzania projektem inwestycyjnym o każdej skali, jak również z każdego segmentu branży.